سوسا وب تولز - ابزار رایگان وبلاگ
دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته فیزیک

دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته فیزیک
 
بازارکار رشته فیزیک
نوشته شده در تاريخ دوشنبه سیزدهم خرداد 1392 توسط 
کارشناس استاندارد- لیسانس و بالاتر فیزیک- 2نفر

کارشناس تحلیل گر سیستم- لیسانس و بالاتر فیزیک و ...-2 نفر

کارشناس ژئوفیزیک- لیسانس و بالاتر فیزیک و ژئوفیزیک و ...- 1 نفر

کارشناس هواشناسی- فوق لیسانس فیزیک و هواشناسیو...- 20 نفر

مهلت 23/3/91


www.hormozgan.ir     


نوشته شده در تاريخ سه شنبه بیست و دوم اسفند 1391 توسط 
اداره کل استاندارد- کارشناس اوزان و مقیاس ها- کارشناس و بالاتر فیزیک- 1 نفر

اداره کل هواشناسی- هواشناس- لیسانس و بالاتر فیزیک، هواشناسی و ...- 10 نفر

تاریخ انقضا : 5 فروردين 1391

www.ostan-chb.ir


نوشته شده در تاريخ جمعه چهارم اسفند 1391 توسط 

سازمان صنعت، معدن و تجارت- کارشناس امور معادن - رشته های ژئوفیزیک و ...- 7 نفر

اداره کل هواشناسی- هواشناس- رشته های فیزیک هواشناسی و حالت جامد و ...- 6 نفر

اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی - بازرس کار- رشته های فیزیک و ...- 5 نفر

اداره کل فرودگاه ها- کارشناس عملیات - رشته فیزیک - 1 نفر

اداره کل استاندارد- کارشناس استاندارد- رشته فیزیک نظری و کاربردی- 5 نفر

اداره کل حفاظت محیط زیست- کارشناس زیست گاه های آبی- رشته های فیزیک دریا و ...- 2 نفر

مهلت: 91/12/2


نوشته شده در تاريخ سه شنبه سیزدهم تیر 1391 توسط 
اداره کل هواشناسی- کارشناس هواشناسی- لیسانس و بالاتر- رشته های فیزیک حالت جامد و هواشناسی و ...- انفر- سلماس

اداره کل هواشناسی- مسئول استگاه سیتوپتیک تکمیلی- لیسانس و بالاتر- رشته های فیزیک حالت جامد و هواشناسی و ...- انفر-شاهین دژ

مهلت 20-4-91

کلیک کنید


نوشته شده در تاريخ یکشنبه یازدهم تیر 1391 توسط 
اداره کل هواشناسی-کارشناس و کاردان هواشناسی-لیسانس رشته های فیزیک حالت جامد و هواشناسی و ...-3 نفر

اداره کل ثبت احوال- کارشناس تحلیلگر سیستم- لیسانس و بالاتر- رشته های فیزیک و ...-2نفر

مهلت 18-4-91

استانداری اردبیل


نوشته شده در تاريخ پنجشنبه هشتم تیر 1391 توسط 
اداره کل هواشناسی- هواشناس - لیسانس و بالاتر- رشته های فیزیک حالت جامد،فیزیک دریا و هواشناسیو ...-6نفر

مهلت:11-4-91

اینجا


نوشته شده در تاريخ پنجشنبه یکم تیر 1391 توسط 
اداره کل صنعت،معدن و تجارت- کارشاس معادن- فوق لیسانس ژئوفیزیک و ...-1 نفر

اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی- بازرس کار- رشته های فیزیک و ...-2 نفر

مهلت:8-4-91

استاندرای سمنان


نوشته شده در تاريخ پنجشنبه یکم تیر 1391 توسط 
اداره کل هواشناسی- هواشناس - لیسانس و بالاتر- رشته های فیزیک حالت جامد،هواشناسی، فیزیک دریاو...-7نفر

حفاظت محیط زیست- محیط بان- فوق دیپلم هواشناسی و ...-5 نفر

اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی- لیسانس و بالاتر- رشته های فیزیک و ...-7نفر

مهلت: 15-4 -91

اینجا


نوشته شده در تاريخ پنجشنبه بیست و پنجم خرداد 1391 توسط 
اداره کل حفاظت محیط زیست- فوق دیپلم- رشته های هواشناسی و ...-7 نفر

اداره کل هواشناسی- هواشناس- لیسانس و بالاتر- فیزیک حالت جامد و هواشناسی و ...- 1 نفر

اداره کل هواشناسی- هواشناس- لیسانس و بالاتر- فیزیک دریا و فیزیک حالت جامد و هواشناسی و ...- 9 نفر

استانداری- کارشناس تحلیلگر سیستم - لیسانس و بالاتر- فیزیک و ...-1نفر

مهلت: 2-4-91

http://p-alb.ir/


نوشته شده در تاريخ سه شنبه بیست و سوم خرداد 1391 توسط 
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی- لیسانس و بالاتر- فیزیک و ...-1 نفر

اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی- بازرس کار- لیسانس و بالاتر- فیزیک و...- 3 نفر

اداره کل هواشناسی- هواشناس- لیسانس و بالاتر- هواشناسی و فیزیک حالت جامد و ...- 6 نفر

مهلت : 25-3-91

استانداری لرستان


نوشته شده در تاريخ دوشنبه بیست و دوم خرداد 1391 توسط 
اداره کل هواشناسی- هواشناس- لیسانس و بالاتر- رشته های فیزیک حالت جامد و هواشناسی و ...-13 نفر

اداره کل حفاظت محیط زیست- محیط بان- فوق دیپلم هواشناسی و ...-32 نفر

اداره کل ثبت احوال- تحلیلگر سیستم- لیسانس و بالاتر- رشته مطلوب (براساس اطلاعیه سایر استانها رشته فیزیک را نیز شامل می شود)- 1نفر

اداره کل ثبت احوال- برنامه نویس سیستم- لیسانس و بالاتر- رشته مطلوب (براساس اطلاعیه سایر استانها رشته فیزیک را نیز شامل می شود)- 3نفر

مهلت: 31-3-91

تا پايان وقت اداري روز دوشنبه مورخ 1391/4/5  تمديد گرديده است

اینجا


نوشته شده در تاريخ جمعه نوزدهم خرداد 1391 توسط 
اداره کل هواشناسی- کارشناس هواشناسی- لیسانس و بالاتر- رشته های هواشناسی- فیزیک حالت جامد و...- 3 نفر

مسئول ایستگاه هواشناسی- لیسانس و بالاتر- رشته های هواشناسی و فیزیک حالت جامد - 2 نفر

اداره کل حفاظت محیط زیست- محیط بان - فوق دیپلم رشته های هواشناسی و...- 1 نفر

مهلت:20-3-91

استخدام استانداری چهارمحال و بختیاری


نوشته شده در تاريخ جمعه نوزدهم خرداد 1391 توسط 
اداره کل هواشناسی-هواشناس- لیسانس و بالاتر- رشته های هواشناسی- فیزیک دریا- فیزیک حالت جامد و ...-15 نفر

کاردان هواشناسی- کاردانی یا کارشناسی هواشناسی و...-8 نفر

اداره کل فرودگاه های استان هرمزگان-کاردان ایمنی هواپیما- لیسانس یا فوق دیپلم رشته های فیزیک و...-1 نفر

سازمان صنعت، معدن و تجارت- کارشناس امور معادن- رشته های ژئوفیزیک و...-1 نفر

اداره کل راه و شهرسازی- کارشناس تحلیل گر سیستم- لیسانس و بالاتر- رشته های فیزیک و...-1 نفر

اداره کل ثبت احوال- برنامه نویس سیستم- لیسانس و بالاتر- رشته های فیزیک و ...-2 نفر

مهلت:20-3-91

hormozgan.namnevisi.com


نوشته شده در تاريخ جمعه نوزدهم خرداد 1391 توسط 
اداره کل هواشناسی- هواشناس-لیسانس و بالاتر- رشته های هواشناسی و فیزیک و ...- 5 نفر

مهلت:21-3-91

آگهي استخدام


نوشته شده در تاريخ چهارشنبه هفدهم خرداد 1391 توسط 
اداره کل محیط زیست - مامور اجرائئ محیط زیست- لیسانس و بالاتر- رشته های هواشناسی و ...-3 نفر

اداره کل هواشناسی- هواشناس- لیسانس و بالاتر- رشته های هواشناسی و فیزیک حالت جامد- 5 نفر

مهلت:18-3-91

استانداری بوشهر


نوشته شده در تاريخ سه شنبه شانزدهم خرداد 1391 توسط 
اداره کل راه و شهرسازی- محیط بان -فوق دیپلم رشته های هواشناسی و ...-22 نفر 

استانداری کرمانشاه- برنامه نویس سیستم- لیسانس و بالاتر- رشته های فیزیک و...- 1 نفر

مهلت:17-3- 91

استخدام استانداری کرمانشاه


نوشته شده در تاريخ دوشنبه پانزدهم خرداد 1391 توسط 
اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی- لیسانس و بالاتر- رشته های فیزیک و...- 2 نفر

اداره کل تعاون کار و رفاه - بازرس کار - لیسانس و بالاتر- رشته های فیزیک و ...-6 نفر

اداره کل هواشناسی- لیسانس و بالاتر- رشته های هواشناسی و فیزیک حالت جامد- 17 نفر

دانشگاه کاشان- مربی آموزشی- لیسانس رشته های فیزیک و...- 12 نفر

مهلت: 16-3-91

استخدام استانداری اصفهان


نوشته شده در تاريخ شنبه ششم خرداد 1391 توسط 
اداره کل هواشناسی- هواشناس- لیسانس و فوق لیسانس رشته های هواشناسی و فیزیک حالت جامد و ...- 2 نفر

مهلت: 15/3/91

سرور ۱


نوشته شده در تاريخ شنبه ششم خرداد 1391 توسط 
سازمان صنعت ، معدن و تجارت- کارشناس امور معادن- ژئوفیزیک - 2 نفر

  آخرین مهلت:1391/3/10

دانلود آگهی استخدام 391 نفر در استانداری همدان -خرداد 91 


نوشته شده در تاريخ جمعه پنجم خرداد 1391 توسط 
کارشناس تحلیلگر سیستم- لیسانس و بالاتر- رشته های فیزیک و ...- 2 نفر

کارشناس امور معادن- لیسانس و بالاتر- رشته های ژئوفیزیک و...- 1 نفر

هواشناس- لیسانس و بالاتر- رشته های هواشناسی و فیزیک حالت جامد- 13 نفر

کاردان هواشناسی- لیسانس هواشناسی و...- 7 نفر

مهلت:6-3-91

برای دریافت متن آگهی استخدام پیمانی اینجا را کلیک کنید.


نوشته شده در تاريخ دوشنبه یکم خرداد 1391 توسط 
کارشناس فنی هواشناسی- لیسانس هواشناسی و ...- 3 نفر

هواشناس- لیسانس هواشناسی و فیزیک حالت جامدو....- 4 نفر

مهلت: 91/3/12

www.Ostan-Qom.ir 


نوشته شده در تاريخ دوشنبه یکم خرداد 1391 توسط 

اداره ثبت احوال- کارشناس تحلیلگر سیستم- لیسانس و مقاطع بالاتر رشته های فیزیک و ...-2 نفر

اداره کل هواشناسی- هواشناس- رشته های هواشناسی و فیزیک و ...- 1 نفر

مهلت: ساعت ۲۴ روز شنبه مورخ ۱۳۹۱/۰۳/۱۳

ثبت نام


نوشته شده در تاريخ چهارشنبه بیست و هفتم اردیبهشت 1391 توسط 
اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی-کارشناس امور استاندارد و تحقیقات صنعتی- لیسانس و بالاتر- رشته های فیزیک و ...- 3 نفر

اداره کل هواشناسی- هواشناس- فوق لیسانس و بالاتر-رشته های فیزیک و هوشناسی و فیزیک دریا و...- 17 نفر

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی- کارشناس سمعی و بصری- لیسانس و بالاتر- رشته های فیزیک و ...- 12 نفر

سازمان صنعت ، معدن و تجارت- کارشناس امور معادن -لیسانس و بالاتر- رشته های ژئوفیزیک و...- 3 نفر

اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی- بازرس کار- لیسانس و بالاتر- رشته های فیزیک و...- 27 نفر

  آخرین مهلت:1391/3/7

http://khz.namnevisi.com/Register40.aspxادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ جمعه یازدهم فروردین 1391 توسط 
اداره کل هواشناسی- کارشناس هواشناس- لیسانس و بالاتر- فیزیک حالت جامد و هواشناسی و ...- 1 نفر سردشت

مهلت : 22/1/91

http://eservice.portal-ag.ir/Emp1/default.aspx


نوشته شده در تاريخ یکشنبه بیست و چهارم مهر 1390 توسط 
كارشناسي يا كارشناسي ارشد فيزيك(هواشناسي-حالت جامد)-1نفر-پارس آباد

كارشناسي يا كارشناسي ارشد فيزيك(هواشناسي-حالت جامد)-1نفر-مشكين شهر

مهلت1390/8/4

www.ostan-ar.ir(قسمت آگهي استخدام)


نوشته شده در تاريخ جمعه یکم مهر 1390 توسط 
اداره كل هواشناسي

1 هواشناس دارا بودن كارشناسي يا كارشناسي ارشد در رشته هواشناسي (كليه گرايش ها ) فيزيك ( هواشناسي– حالت جامد )- رياضي (محض وكاربردي ) – جغرافياي طبيعي (اقليم شناسي ) 1 * پارس آباد

2 هواشناس دارا بودن مدرك تحصيلي كارشناسي و كارشناسي ارشد در يكي از رشته هاي هواشناسي(كليه گرايش ها ) ، فيزيك ( هواشناسي – حالت جامد ) – رياضي (محض وكاربردي ) – جغرافياي طبيعي (اقليم شناسي ) 1 * مشگین شهر

اداره كل ثبت احوال
 كارشناس تحليل گر سيستم دارابودن مدرك تحصيلي ليسانس يا فوق ليسانس در يكي از رشته هاي مهندس كامپيوتر ( نرم افزار ـ سخت افزار ـ معماري سيستم هاي كامپيوتر ـ سيستم هاي نرم افزاري ) مهندسي سيستم ـ انفورماتيك ـ كاربرد كامپيوتر و آناليز سيستم ـ علوم كامپيوتر ـ مهندسي سيستم هاي اقتصادي و اجتماعي ـ آمار وكامپيوتر ـ آمار كاربردي ـ رياضي و علوم كامپيوتر ـ تجزيه و تحليل سيستم ها ـ رياضي ـ فيزيك ـ برنامه ريزي و تحليل سيستم ها ـ مديريت سيستم و بهره وري مهندس صنايع گرايش ( برنامه ريزي و تحليل سيستم ها ـ مديريت سيستم و بهره وري ـ برنامه ريزي و مديريت توليد ـ اتوماسيون ـ تحقيق در عمليات ـ مهندس سيستم ) و حصول تجارب لازم طبق جدول شرايط اجرائي 1 * * پارس آباد
www.ostan-ar.ir


.: Weblog Themes By Pichak :.


Powered by WebGozar

تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : پیچک

  • دانلود فیلم
  • قالب وبلاگ
  •